Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, članka 12. Općih uvjeta javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te članka 13. Uredbe Vlade o gospodarenju komunalnim otpadom, obavještavamo Vas da ste dužni dostaviti presliku potrošnje el. energije za svaki obračunski period kako bi se usluga mogla ispravno obračunati.

Tražene podatke možete dostavite putem pošte, mail-a, fax-a ili osobno u prostorije Društva.