Odluke o pružanju javnih usluga za Jedinice lokalne samouprave

Odluke o pružanju javnih usluga za Jedinice lokalne samouprave

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Cista Provo Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na...