ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o.
Fra Rajmunda Rudeža 1, 21 260 Imotski

IBAN: HR1024070001100437519 kod Otp banke d.d.
MB: 4470354; MBS: 060337864
OIB: 50922695010

Telefon:

021 / 540 037 ili 021 /540 038

E-mail:

cistoca@imkr.eu

cistocaimotskekrajine@gmail.com

Web: cistoca-imotske-krajine.hr

PRATITE NAS I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA