Čistoća Imotske krajine d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću registrirano za sakupljanje i zbrinjavanje otpada, reciklažu nemetalnih ostataka i otpadaka.

Obavlja  poslove sakupljanja komunalnog otpada kao i izdvojenog otpada: papir, plastika, staklo, tekstil i biootpad za općine:
Podbablje, Proložac, Cista Provo, Lovreć, Runović, Zmijavci, Lokvičići i Zagvozd.

Izdvojeni otpad se odlaže na prostoru određenom za reciklažno dvorište “Poljica”.

Društvo je u vlasništvu općina Podbablje, Proložac, Cista Provo, Lovreć, Runović, Zmijavci, Lokvičići i Zagvozd.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Skupština Društva odlučuje o:
godišnjem financijskom izvješću, povećanju i smanjenju temeljnog kapitala, podjeli i povlačenja poslovnih udjela, statusnim promjenama, raspodjeli dobiti, o cijeni pružanja usluge, o izboru i razrješenju člana Uprave – direktora.

Skupština Društva broji 8 članova:

Općina Podbablje – Ivan Karin

Općina Proložac – Mate Lasić

Općina Cista Provo – Božo Čubić

Općina Lovreć – Petar Petričević

Općina Runović – Mario Repušić

Općina Zmijavci – Mijo Šuto

Općina Lokvičići – Branko Knezović

Općina Zagvozd – Miroslav Gaće

UPRAVA DRUŠTVA

Uprava Društva se sastoji od jednog člana, direktora Društva.

Direktora imenuje Skupština na 4 godine s tim da ga se može ponovno imenovati.

Uprava Društva vodi poslove sukladno Društvenom Ugovoru i odlukama Skupštine.

USLUGE

Čistoća Imotske krajine d.o.o. ima zadatak obavljati osnovnu djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada kao i odloženih iskoristivih sastojaka otpada.

Registrirana i za slijedeće djelatnosti:

• Održavanje čistoće
• Odlaganje komunalnog otpada
• Održavanje javnih površina
• Tržnica na malo
• Održavanje groblja i krematorija i prijevoz putnika
• Skupljanje otpada za potrebe drugih
• Prijevoz otpada za potrebe drugih
• Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih
• Skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje ( obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada ), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
• Uvoz otpada
• Izvoz otpada
• Kupnja i prodaja robe
• Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
• Stručni poslovi prostornog uređenja
• Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
• Nadzor nad gradnjom
• Cvjetna i hortikulturna uređenja
• Održavanje nerazvrstanih cesta
• Javna rasvjeta
• Organizacija, uređenje i održavanje parkirališta
• Priprema dokumentacije za EU fondove

Obavlja samo poslove osnovne djelatnosti – sve poslove u svezi cjelovitog gospodarenja komunalnim otpadom.

Na području svih općina se pruža usluga svim stanovnicima općina što je određeno Odlukama o komunalnom redu donesenim od svih općina, dakle nitko nije izuzet od obveze korištenja usluge.

Ciljevi

Osnovni cilj je imati zadovoljne osobe koje su na bilo koji način vezane s ovim Društvom, a što se postiže kroz:
• uredno pružanje usluge korisnicima
• raspoloživost djelatnika tijekom radnog vremena za pružanje svih informacija i obrazloženja u svezi usluge
• brigom o zaštiti okoliša
• povećanje učinkovitosti kroz razvoj ljudskih potencijala
• savjesno i odgovorno ispunjavanje svih obveza prema korisnicima usluge, poslovnim partnerima i djelatnicima Društva

Direktor Čistoće Imotske krajine d.o.o.

Ante Jović, dipl. oec.

ŽIVOTOPIS

Rođen u Imotskom, 05.01.1981.

__________________________

Obrazovanje:

> Srednja Ekonomska škola u Imotskom

> EFOS – Ekonomski fakultet u Osijeku

Smjer: Marketing i menadžment

________________________

Dodatne kompetencije:

> Član Nacionalnog vijeća udruženja komunalnog gospodarstva pri HGK

> Specijalist zaštite na radu

> Strani jezici: Engleski

_________________________

Profesionalni razvoj:

> Direktor kom. pod. Topana

od 07.11.2011. do 06.07.2016.

> Direktor Čistoće Imotske krajine

od 07.07.2016.

_________________________

Kontakt

Naš vozni park

klikom na priloženu fotografiju pregledajte fotogaleriju našeg voznog parka
Skip to content