Propisi iz područja otpada

 

Zakoni

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13153/1378/15 , 12/18 , 118/18 )

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/1373/1714/1998/19)

Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)

 

Pravilnici

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)

Pravilnik o gospodarenju građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15), 78/16116/1714/20)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/0631/09156/09111/1186/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/0631/09156/0953/1286/13, 91/13, 125/1590/1660/1872/1881/20)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06121/0831/09156/0991/1145/1286/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/0631/09156/0945/1286/13, 111/15 )

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07133/0831/09156/09143/1286/13, 7/20)

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/1448/14107/14139/1411/197/20)

Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj elektroničkoj opremi (NN 131/1316/14)

Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07),

Uredbe

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/0539/09)

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/157/20)

Uredba o gospodarenju baterijama i akumulatorima (NN 105/1557/20)

Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15)

Programi i planovi

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)

Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 3/2017)

Skip to content