Novo vozilo za odvojeno prikupljane komunalnog otpada

Čistoća Imotske krajine d.o.o. pribavlja vozilo za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u svrhu povećanja udjela odvojenog prikupljenog komunalnog otpada u ukupno proizvedenom komunalnom otpadu, kako bi se uvećala njegova vrijednost i kvaliteta, te omogućila...

ISHOĐENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA PRETOVARNU STANICU ZAGVOZD

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Imotski, izdao je građevinsku dozvolu za građenje infrastrukture namjene za gospodarenje otpadom – pretovarne stanice Zagvozd. Lokacija buduće PS Zagvozd   Pretovarna...

KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA “POLJICA”

Svi korisnici prikupljanja komunalnog otpada iz kategorije kućanstvo, mogu oporabljive sastojke otpada predati u reciklažno dvorište Poljica, Škobaljuša 1. Količine pojedinih kategorija otpada koje fizička osoba ( evidentirana u evidenciji korisnika usluge  osobno ili...

PRAVILNIK o radu reciklažnog dvorišta

Temeljem članka 113.Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), članka 18. Pravilnika o gospodarenju otpadom ( NN broj 117/17), i članka 7. Ugovora o davanju na upravljanje reciklažnim dvorištem, direktor društva Čistoća...

Skip to content