Odluke o pružanju javnih usluga za Jedinice lokalne samouprave

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Cista Provo Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na...

Obavijest korisnicima

Poštovani korisnici, zbog posebnih okolnosti koje su nastupile, obustavlja se rad sa strankama dok se okolnosti ne izmjene. Sve potrebite informacije možete dobiti na telefon 021 540 037 , a plaćanje računa možete vršiti putem Pošte, Fine, banke te internetom....