Poštovani korisnici,

zbog posebnih okolnosti koje su nastupile, obustavlja se rad sa strankama dok se okolnosti ne izmjene.

Sve potrebite informacije možete dobiti na telefon 021 540 037 , a plaćanje računa možete vršiti putem Pošte, Fine, banke te internetom.

Prikupljanje otpada vršiti će se prema uobičajenom rasporedu.

Hvala Vam na razumijevanju.

S poštovanjem,

Ante Jović, dipl. oec.

Direktor Čistoće Imotske krajine