Čistoća Imotske krajine d.o.o. ima zadatak obavljati osnovnu djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada kao i odloženih iskoristivih sastojaka otpada. Rješenje o upisu u sudski registar pogledajte ovdje.

Registrirana i za slijedeće djelatnosti:

 • Održavanje čistoće
 • Odlaganje komunalnog otpada
 • Održavanje javnih površina
 • Tržnica na malo
 • Održavanje groblja i krematorija i prijevoz putnika
 • Skupljanje otpada za potrebe drugih
 • Prijevoz otpada za potrebe drugih
 • Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih
 • Skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje ( obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada ), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • Uvoz otpada
 • Izvoz otpada
 • Kupnja i prodaja robe
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Stručni poslovi prostornog uređenja
 • Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • Nadzor nad gradnjom
 • Cvjetna i hortikulturna uređenja
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Javna rasvjeta
 • Organizacija, uređenje i održavanje parkirališta
 • Priprema dokumentacije za EU fondove

Obavlja samo poslove osnovne djelatnosti – sve poslove u svezi cjelovitog gospodarenja komunalnim otpadom.

Na području svih općina se pruža usluga svim stanovnicima općina što je određeno Odlukama o komunalnom redu donesenim od svih općina, dakle nitko nije izuzet od obveze korištenja usluge.

Ciljevi

Osnovni cilj je imati zadovoljne osobe koje su na bilo koji način vezane s ovim Društvom, a što se postiže kroz:

 • uredno pružanje usluge korisnicima
 • raspoloživost djelatnika tijekom radnog vremena za pružanje svih informacija i obrazloženja u svezi usluge
 • brigom o zaštiti okoliša
 • povećanje učinkovitosti kroz razvoj ljudskih potencijala
 • savjesno i odgovorno ispunjavanje svih obveza prema korisnicima usluge, poslovnim partnerima i djelatnicima Društva