Čistoća Imotske krajine d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću registrirano za sakupljanje i zbrinjavanje otpada, reciklažu nemetalnih ostataka i otpadaka, i druge poslove opisane u poglavlju Usluge.

Obavlja  poslove sakupljanja komunalnog otpada kao i izdvojenog otpada: papir, plastika, staklo, tekstil i biootpad za općine: Podbablje, Proložac, Cista Provo, Lovreć, Runović, Zmijavci, Lokvičići, Zagvozd.

Zbrinjavanje otpada se vrši na odlagalištu Kozjačić smještenom na području grada Imotskog u naselju Vinjani Gornji .

Izdvojeni otpad se odlaže na prostoru određenom za reciklažno dvorište na lokaciji odlagališta Kozjačić.

Društvo je u vlasništvu općina Podbablje, Proložac, Cista Provo, Lovreć, Runović, Zmijavci, Lokvičići, Zagvozd.

Organi društva su:

  • Skupština
  • Uprava

 

Skupština

Skupština Društva odlučuje o: godišnjem financijskom izvješću, povećanju i smanjenju temeljnog kapitala, podjeli i povlačenja poslovnih udjela, statusnim promjenama, raspodjeli dobiti, o cijeni pružanja usluge, o izboru i razrješenju člana Uprave – direktora.

Skupština Društva broji 8 članova:

  • Općina Podbablje – Mate Matković
  • Općina Proložac – Mate Lasić
  • Općina Cista Provo – Božo Čubić
  • Općina Lovreć – Jozo Skender
  • Općina Runović – Mario Repušić
  • Općina Zmijavci – Miroslav Karoglan
  • Općina Lokvičići – Branko Knezović
  • Općina Zagvozd – Miroslav Gaće

 

Uprava

Uprava Društva se sastoji od jednog člana, direktora Društva.

Direktora imenuje Skupština na 4 godine s tim da ga se može ponovno imenovati.

Uprava Društva vodi poslove sukladno Društvenom Ugovoru i odlukama Skupštine.

Direktor Čistoće Imotske krajine d.o.o.  je Ante Jović, dipl.oec.